ജൂണ്‍16 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2മണി മുതല്‍ രക്ഷാകര്‍തൃബോധവല്‍ക്കരണ ക്ളാസ് സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്നു.. എല്ലാ രക്ഷകര്താക്കളും പങ്കെടുക്കുക...

Wednesday, 16 November 2011

SASTHROLSAVAM 2011- 2012

We are very proud to inform you
Chavara sub-district SASTHROLSAVAM
held on10.11.2011 to 11.11.2011
 at B.H.S. & G.H.S.Thevalakkara .
MULACKEL LPS won the ‘OVERALL CHAMPIONSHIP’ in
SCIENCE FAIR, MATHS FAIR, WORK EXPERIENCE (ON THE SPOT & EXHIBITION)

No comments:

Post a Comment